GAP Guaranteed Asset Protection

GAP chroni nabywcę przed stratą finansową spowodowaną całkowitym zniszczeniem lub utratą pojazdu.

GAP Guaranteed Asset Protection

Ubezpieczenie straty finansowej GAP pokrywa w przypadku szkody całkowitej lub utraty pojazdu.

GAP Fakturowy:
Różnicę pomiędzy Wartością Fakturową Pojazdu
a większą z dwóch kwot: Odszkodowaniem z Umowy AC lub Wartością Pojazdu

Np. kupiłeś auto za 50 000 zł. Po 2 latach jego wartość spadła do 35 000 zł i zostało
skradzione. GAP fakturowy zapewnia zwrot pozostałych 15 000 zł.

GAP Finansowy:
Różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania leasingowego GAP Finansowy –
różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania leasingowego
pozostającego do spłaty zgodnie z Harmonogramem na dzień wypłaty
Odszkodowania z Umowy AC a kwotą wypłaconego Odszkodowania z Umowy AC.

Np. wartość zobowiązania pozostałego do spłaty wynosi 50 000zł. Wypłacone
odszkodowanie z polisy AC to 40 000 zł. GAP finansowy pokrywa różnicę między
kwotą zobowiązania a kwotą wypłaconego odszkodowania czyli 10 000 zł.

GAP Indeksowy:
30% Wartości Pojazdu w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych
o ładowności do 3,5 t .
20% Wartości Pojazdu w przypadku pojazdów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 t.

GAP indeksowy zapewnia procentowo określoną dopłatę liczoną od wypłaconej sumy
odszkodowania z tytułu Autocasco.